ساعت :

23:56

تاریخ :

3 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

ادعیه وارده

افرادی که از این دنیا می‌روند دستشان از دنیا کوتاه می‌شود و بازماندگان آن‌ها باید برایشان دعا‌ها و اذکار و نذر‌هایی ادا کنند که آن‌ها در دنیای آخرت وضعیت خوبی داشته باشند.

امام صادق (ع) در حدیثی نورانی می‌فرمایند:

«ثوابی که پس ازمرگ به انسان می‌رسد سه چیز است:

  1.  صدقه جاریه.
  2. راه و رسم صحیحی که شخص در حال حیات بدان عمل می‌کرد و به گونه‌ای بوده که الگو برای دیگران می‌شد.
  3.  فرزندی شایسته که برای او طلب مغفرت کند، و موجبات آمرزش پدر را فرهم سازد.»

از این حدیث می‌توان استفاده کرد که طلب مغفرت بازماندگان در آمرزش اموات تأثیر دارد.