ساعت :

19:11

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

چگونه ؟

بازسازی پس از سوگواری
بعد از شوک مواجهه با مرگ یک عزیز ، دنیا به هیچ وجه مثل قبل نیست . در این مرحله ، زندگی جدید بازسازی می شود . پس از پذیرش مرگ ، کم کم فرد انگیزه و تمایل به کار پیدا می کند و با انجام کارها و مسئولیت های جدید به سمت زندگی پیش می رود.

دلمردگی و افسردگی زمان سوگواری
واکنش های احساسی و شدت خشم به سمت بیهوشی احساسی پیش می رود . این مرحله باعث تحمل رنج می شود . شوک گذشته و دیگر انکار مرگ مطرح نیست ، خشم هم فروکش کرده ، فقط اندوهی عمیق باقی مانده است . حالا دیگر او می تواند گریه کند ، در رویا فرو برود و در غیابش ، با او حرف بزند . حالا رنجی که می برد با آگاهی از فقدان یک عزیز است . این مرحله گاهی بسیار طولانی می شود ، حتی ممکن است چندین سال طول بکشد . در این مرحله انجام یک سری مناسک ، تحمل شرایط و ادامه زندگی در روال طبیعی را میسر می سازند . این مرحله ممکن است تا یک افسردگی واقعی هم پیش برود ، گاهی اوقات هم فرد دوست دارد بمیرد تا به فرد فوت شده ، ملحق شود . بازگشت تدریجی به یک وضعیت احساسی نرمال ، پذیرش به تدریج خلق وخوی فرد بهتر می شود . شخص سوگوار به سمت لذات زندگی اش باز می گردد. او می تواند کم کم با اندوه به فرد از دست رفته فکر کند ، اما رنج و ناراحتی اش به مرور قابل تحمل می شود . سپس او می تواند به گذشته برگردد و هم به محاسن و هم به معایب فرد از دست رفته فکر کند.

خشم و عصبانیت مرتبط با سوگواری
چرا او؟ چرا من ؟ و این سئوال ها غیر از اینکه پاسخ دادن به آن ها غیر ممکن است ، نشان دهنده خشم و عصبانیت فرد می باشد . از آنجایی که فرد هنوز با مسئله مرگ کنار نیامده و آن را نپذیرفته ، دچار خشم می شود . این خشم نوعی مبارزه یا دفاع محسوب می شود. این خشم را فرد غالباً نسبت به خودش ، فرد فوت شده ( با بیان جملاتی مانند : چرا این کار را کردم ؟ چرا او رفت ؟ ) ، اطرافیانش یا تیم معالجش بروز می دهد . این مرحله طبیعی است و عصبانیت نسبت به فرد از دست رفته ، نشانه بی علاقگی به وی نیست ، بالعکس نشانه یک واکنش وخیم است .

انکار از دست دادن عزیز
« حقیقت نداره» ؛ « ممکن نیست » . شوک خبر چنان وحشتناک است که غیر ممکن است که آن را بپذیریم . این انکار ، مکانیسم دفاعی بدن است که باعث می شود ضربه را تحمل کنیم و سر پا بمانیم . این واکنش اگر بیش از اندازه طول نکشد ، طبیعی است . برای مواجه شدن با حقیقت مرگ ، دیدن پیکر بی جان فرد نیز تأثیر بسیار مهمی در گذر کردن از این مرحله سخت دارد.در این زمان باید روی نزدیکان برای پشت سر گذاشتن این مراحل حساب کرد.

شوک پس از شنیدن خبر فوت
زمان شوک ، یک دوره تغییر بسیار عمیق است. قطعاً بعد از فوت یک عزیز دیگر اوضاع مثل قبل نیست . این زمان آغاز آسیب روحی است . بعدها ، اغلب جزئیات این لحظات به یاد آورده می شود ، ساعت آن روز ، موسیقی که فرد در حال گوش دادنش بوده ، کلماتی که برای دادن خبر فوت فرد به کار برده شد . تمام آنچه که در آن لحظات به واسطه احساسات شدید تحریک شده اند ، در خاطر باقی می مانند.

چگونه با مرگ عزیزمان کنار بیاییم ؟
هنگامی که یکی از نزدیکانمان را از دست می دهیم ، شوک وحشتناکی به ما وارد می شود . بعد از این واقعه ، مدت زمانی لازم است که با گذر کردن از چندین مرحله به زندگی عادی مان بازگردیم . اما در ابتدا باید مراحل سوگواری را بدانیم . اینکه هر شخص در مواجهه با مرگ عزیزش چه حالت هایی پیدا می کند. مراحل سوگواری اجتناب ناپذیرند . هر شخصی این مراحل را به آرامی یا سریع پشت سر می گذارد . سوگواری ممکن است چند روز یا حتی چندین سال طول بکشد . این زمان به شرایط فرد ، خلقیات و ظرفیت او در واکنش به این حادثه بستگی دارد.