ساعت :

09:09

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اولین جلسه کارگروه تدفین ستاد مدیریت بحران شهرداری بیرجند

ولین جلسه کارگروه تدفین ستاد مدیریت بحران شهرداری بیرجند تشکیل شد

اولین جلسه کارگروه تدفین ستاد مدیریت بحران شهرداری در محل دفتر ریاست آرامستان شهرداری با حضور نمایندگان محترم ادارات عضو این کارگروه که شامل 7 عضو از: نیروی انتظامی ، اداره تبلیغات اسلامی ،دانشگاه علوم پزشکی ،اورژانس ، اداره ثبت و احوال ، پزشک قانونی و محیط زیست می باشد تشکیل شد .

محمدزاده رئیس سازمان آرامستان مسئول کارگروه تدفین در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از حضور نمایندگان محترم ادارات عضو توضیحاتی پیرامون تشکیلات ستاد مدیریت بحران شهرداری و کارگروههای این ستاد بیان کرد محمد زاده افزود کارگروه تدفین یکی از چهار گروه ستاد مدیریت بحران می باشد که وظایف کلی آن از جمله جمع آوری و حمل اجساد از محل حادثه تا محل دفن  – شناسایی ، ثبت فوت و صدور جواز دفن ،تغسیل ،تکفین برگزاری نماز میت و تدفین – تعیین محل تدفین – امحای لاشه های دام و طیور و… می باشد .در ادامه این جلسه اعضای محترم حاضر در جلسه کارگروه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادت خود پرداختند.