ساعت :

23:23

تاریخ :

14 آذر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

آرشیو اخبار

احکام

احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت‏‏مساله 542ـ‏‏ غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامی بر هر مکلفی‏‎ ‎‏واجب است،

ادامه مطلب »