ساعت :

11:10

تاریخ :

1 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اقدامات سازمان مدیریت آرامستانها در روز برات 98

ریئیس  سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند گفت:  تسطیح و آماده سازی پارکینگ های آرامستان و آب پاشی محورهای خاکی منتهی به آرامستان از جمله اقدامات سازمان در آستانه روز برات می باشد.
وی در ادامه به رفت و روب معابر ، میادین و فضای داخل آرامستان در روزهای قبل و بعد از مراسم روز برات  اشاره کرد و اظهار داشت: نصب بنر با موضوع جمع آوری متکدیان  ، راهنمای پارکینگ ها و محل شیردهی نوزادان نیز از دیگر اقدامات سازمان می باشد.
محمد زاده به بازدید میدانی توسط عوامل سازمان از سطح آرامستان جهت خدمات رسانی بهتر اشاره کرد و گفت: نصب موانع ثابت و راه بندهایی جهت برخی از مسیرهای منتهی به آرامستان در محل های تعیین شده توسط پلیس راهور ، کنترل دوربین های آرامستان و کنترل  26 مورد آب سردکن و 4 سقاخانه و نظافت کلیه سرویس های بهداشتی در سطح آرامستان از اقدامات سازمان مدیریت آرامستان ها در روز برات می باشد.