ساعت :

00:28

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

شهردار،اعضای شورای شهر،معاونین و روسای سازمانهای وابسته به شهرداری در روز شورا با حضور در گلزار شهدا با آرمانهای آنها تجدید میثاق بستند(گزارش تصویری)