ساعت :

19:01

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

شهردار،اعضای شورای شهر،معاونین و روسای سازمانهای وابسته به شهرداری در روز شورا با حضور در گلزار شهدا با آرمانهای آنها تجدید میثاق بستند(گزارش تصویری)