ساعت :

01:38

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

شهردار،اعضای شورای شهر،معاونین و روسای سازمانهای وابسته به شهرداری در روز شورا با حضور در گلزار شهدا با آرمانهای آنها تجدید میثاق بستند(گزارش تصویری)