ساعت :

13:18

تاریخ :

8 خرداد 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

شروع پروژه فاضلاب کشی سازمان و غسالخانه ها و سرویس های بهداشتی

شروع پروژه