ساعت :

22:22

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

شروع پروژه فاضلاب کشی سازمان و غسالخانه ها و سرویس های بهداشتی

شروع پروژه