ساعت :

19:52

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

ترمیم ، بهسازی و نوسازی پشت بام سرویس بهداشتی مقابل سالن اجتماعات و غسالخانه