ساعت :

17:15

تاریخ :

4 خرداد 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

دو نهال بارور در باغ دین روئیده شد یاسهاى آسمانى در زمین روئیده شد نخل حق در سرزمین مشرکین روئیده شد لاله در باغ دل اهل یقین روئیده شد میلاد نبی اعظم(ص) و امام صادق(ع) مبارک باد