ساعت :

23:55

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

لوله کشی آب به طول 400متر ازپل پیامبر اعظم تا بلوک 8