ساعت :

10:05

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اولین هنرمند در قطعه هنرمندان آرام گرفت….

به دنبال اختصاص قطعه ای به نام هنرمندان و مشاهیر در آرامستان بیرجند، فهیم بخشی شاعر معاصر بیرجندی روز گذشته در قطعه هنرمندان آرام گرفت. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، در این مراسم که شهردار ، اعضاء شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری حضور داشتند دکتر جاوید اعلام نمود: برای شهر بیرجند به عنوان یک شهر فرهنگی و دارای نخبگان و هنرمندان بنام ضرورت داشت که در آرامستان شهر قطعه ای ویژه به نام هنرمندان اختصاص داده شود که اختصاص این قطعه پس از تصویب درشورای اسلامی شهر بیرجندبا ظرفیت 80 سردابه به مشاهیر و هنرمندان صورت گرفت و پیش بینی برای توسعه آتی در دستور کار نیز قرار دارد. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند