ساعت :

01:38

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

افتتاح پارک موسی بن جعفر (ع)(بوستان کاظمیه)

حضوراعضا ی محترم شورای اسلامی شهر،شهردار محترم ،همکاران محترم شهرداری و شهروندان محله کاظمیه