ساعت :

19:00

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

افتتاح پارک موسی بن جعفر (ع)(بوستان کاظمیه)

حضوراعضا ی محترم شورای اسلامی شهر،شهردار محترم ،همکاران محترم شهرداری و شهروندان محله کاظمیه