ساعت :

23:39

تاریخ :

6 خرداد 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

افتتاح پارک موسی بن جعفر (ع)(بوستان کاظمیه)

حضوراعضا ی محترم شورای اسلامی شهر،شهردار محترم ،همکاران محترم شهرداری و شهروندان محله کاظمیه