ساعت :

19:48

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید ازمحله کاظمیه

بازدید از محله کاظمیه توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر ،شهردار محترم،همکاران محترم شهرداری و اهالی محل در خصوص مشکلات محله