ساعت :

22:01

تاریخ :

9 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید ازمحله کاظمیه

بازدید از محله کاظمیه توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر ،شهردار محترم،همکاران محترم شهرداری و اهالی محل در خصوص مشکلات محله