ساعت :

19:36

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازگشایی سالن های اجتماعات

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجندوسازمان آرامستان ؛ دکتر مهدی بهترین گفت: با مجوز دانشگاه علوم پزشکی و با رعایت دستور العمل های بهداشتی، سالن اجتماعات آرامستان از اول بهمن بازگشایی می گردد.

شهردار بیرجند اظهار کرد: از آغاز شیوع کرونا با توجه به مصوبات ستاد استانی کرونا و  در راستای رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی، سالن آرامستان بیرجند بسته شد.

دکتر بهترین ضمن قدردانی از همراهی و همکاری شهروندان  در ایام مسدود بودن سالن اجتماعات و ورودی های  آرامستان تصریح کرد: حضور در سالن اجتماعات آرامستان و همچنین زیارت اهل قبور می‌بایست با کمترین نفرات و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

محسن کدخدا ریاست سازمان آرامستان ادامه داد: شهروندان در جهت پیشگیری از شیوع بیماری با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی باید از هرگونه تجمع و ازدحام خودداری کرده وهمچنین با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اصول بهداشتی حتماً از ماسک استفاده نمایند.