ساعت :

01:15

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

تجلیل از بانوان غساله

تقدیر از بانوان سازمان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)و روز مادربا حضور بسیج خواهران حوزه کوثر