ساعت :

22:29

تاریخ :

9 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

دهه فجرمبارک باد

آغاز سراسر نور و برکت دهه فجر انقلاب، مبارک باد

اين پيروزي انقلاب ما پيروزي بود كه به بركت اسلام و گرايش به اسلام و با فرياد الله اكبر به دست آمد . امام خميني(ره)