ساعت :

16:57

تاریخ :

17 خرداد 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

دهه فجرمبارک باد

آغاز سراسر نور و برکت دهه فجر انقلاب، مبارک باد

اين پيروزي انقلاب ما پيروزي بود كه به بركت اسلام و گرايش به اسلام و با فرياد الله اكبر به دست آمد . امام خميني(ره)