ساعت :

19:26

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد

سِرِّ نى در نینوا مى مانْد، اگر زینب نبود

کربلا در کربلا مى ماند، اگر زینب نبود

چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفانِ رنگ

پشت ابرى از ریا مى ماند، اگر زینب نبود