ساعت :

19:29

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام ساخت سه آلاچیق خانوادگی

ساخت 3 عددآلاچیق خانوادگی دارای 8حفره قبر دوطبقه در شمال غربی آرامستان مقابل نمایشگاه سنگ تکمیل شد./