ساعت :

21:43

تاریخ :

9 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام ساخت سه آلاچیق خانوادگی

ساخت 3 عددآلاچیق خانوادگی دارای 8حفره قبر دوطبقه در شمال غربی آرامستان مقابل نمایشگاه سنگ تکمیل شد./