ساعت :

23:55

تاریخ :

5 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

جلسه ای در خصوص پنج شنبه پایان سال 1400

جلسه بررسی و تبادل نظر وبرنامه ریزی در خصوص پنج شنبه پایان سال باحضور معاون محترم خدمات شهری وریاست و نماینده کلانتری 12و13 و اداره سد معبر وحوزه محترم خدمات اجتماعی./