ساعت :

01:41

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

جلسه ای در خصوص پنج شنبه پایان سال 1400

جلسه بررسی و تبادل نظر وبرنامه ریزی در خصوص پنج شنبه پایان سال باحضور معاون محترم خدمات شهری وریاست و نماینده کلانتری 12و13 و اداره سد معبر وحوزه محترم خدمات اجتماعی./