ساعت :

08:49

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

نقاشی و دیوارنویسی دیوارهای  آرامستان بیرجند

به گزارش اداره ارتباطات سازمان آرامستانهای شهرداری بیرجند، به منظور زیباسازی جلوه بصری، دیوارهای سنگی سطح آرامستان رنگ آمیزی شد.

برپایه این گزارش سازمان آرامستانها اقدام به نقاشی و دیوارنویسی دیوارها با احادیث و کلام آسمانی کرد که این فعالیت خدماتی مورد استقبال مردم قرار گرفت.