ساعت :

01:12

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

ماه مبارک رمضان ، ماه عبادت و بندگی خدا ، ماه دعا و استغفار بر همه شما همراهان عزیز مبارک و خجسته باد.