ساعت :

21:26

تاریخ :

9 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اجرای عملیات جدول گذاری در ورودی بلوک 2

اجرای عملیات جدول گذاری و راه پله و اجرای پیاده رو در قطعه شهدا ،والدین شهدا و ایثارگران و جانبازان با هدف بهسازی ومرمت ساماندهی معابر در بلوک 2آرامستان