ساعت :

15:44

تاریخ :

17 خرداد 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

اجرای عملیات جدول گذاری در ورودی بلوک 2

اجرای عملیات جدول گذاری و راه پله و اجرای پیاده رو در قطعه شهدا ،والدین شهدا و ایثارگران و جانبازان با هدف بهسازی ومرمت ساماندهی معابر در بلوک 2آرامستان