ساعت :

10:23

تاریخ :

1 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اجرای عملیات جدول گذاری در ورودی بلوک 2

اجرای عملیات جدول گذاری و راه پله و اجرای پیاده رو در قطعه شهدا ،والدین شهدا و ایثارگران و جانبازان با هدف بهسازی ومرمت ساماندهی معابر در بلوک 2آرامستان