ساعت :

05:47

تاریخ :

12 مهر 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

شهادت مظلومانه نخستین شهید محراب حضرت امام علی «علیه السلام »؛ بزرگ مرد تاریخ بشریت را بـه عموم مسلمین جهان ؛ تسلیت عرض می نماییم .