ساعت :

23:53

تاریخ :

3 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

شهادت مظلومانه نخستین شهید محراب حضرت امام علی «علیه السلام »؛ بزرگ مرد تاریخ بشریت را بـه عموم مسلمین جهان ؛ تسلیت عرض می نماییم .