ساعت :

09:35

تاریخ :

1 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

شهادت مظلومانه نخستین شهید محراب حضرت امام علی «علیه السلام »؛ بزرگ مرد تاریخ بشریت را بـه عموم مسلمین جهان ؛ تسلیت عرض می نماییم .