ساعت :

01:09

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

شهادت مظلومانه نخستین شهید محراب حضرت امام علی «علیه السلام »؛ بزرگ مرد تاریخ بشریت را بـه عموم مسلمین جهان ؛ تسلیت عرض می نماییم .