ساعت :

23:17

تاریخ :

23 تیر 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

حضور شهردار بیرجند در سازمان مدیریت آرامستانها

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان شهرداری بیرجند

شهردار بیرجند با حضور در سازمان مدیریت آرامستانها، از وضعیت اجرای طرح های عمرانی و روند ارئه خدمات به شهروندان بازدید به عمل آورد.

شهردار بیرجند ضمن تشکر از پرسنل این سازمان که بدون هیچگونه چشمداشتی در حال خدمت رسانی به شهروندان می باشند اذعان داشت: این سازمان جزو سازمانهایی است که پرسنل آن حتی یک روز تعطیل در سال ندارد و به صورت مستمر در حال ارائه خدمت می باشند.

دکتر بهترین کارکنان این سازمان را در زمان بحران شیوع کرونا در خط مقدم خدمت رسانی معرفی کرد که با وجود مخاطرات زیاد به فعالیت پرداخته و هیچگونه کوتاهی نکردند.

محسن کدخدا رئیس سازمان مدیریت آرامستان در این دیدار با ارائه گزارش از عملکرد و خدمات سازمان به شهروندان اظهار داشت: این سازمان نیاز به همکاری و تعامل هر چه بیشتر کارشناسان فضای سبز و طراحان فنی و عمرانی در زمینه ایجاد درآمدهای پایدار و فضای سبز دارد.

لازم به ذکر است در این نشست، پرسنل سازمان به بیان برخی مشکلات موجود پرداختند که در خصوص پیگیری و رفع آن، قول مساعد داده شد.

روابط عمومی سازمان آرامستان شهرداری بیرجند

بازدید از نمایشگاه سنگ
بازدید از بلوک 8