ساعت :

08:55

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

آبرسانی به بلوک 5آرامستان بیرجند به طول 245متر

به گزارش روابط عمومی آرامستانهای شهرداری بیرجند جهت رفاه حال شهروندان و زائرین اهل قبور آرامستان لوله کشی و آب رسانی به این آرامستان انجام گردید.

بنا بر گزارش اداره اجرایی سازمان آرامستانها، این لوله کشی به طول 245 متر با ظرفیت 2 اینچ مکعب آب رسانی به سطح آرامستان بیرجند انجام می دهد که شهروندان

و پرسنل شاغل در این آرامستان براحتی می توانند از این آب جهت آبیاری فضای سبز وکارهای عمرانی استفاده نمایند.

محسن کدخدا رئیس سازمان آرامستان افزود پیش از این آبرسانی آرامستان با لوله های نیم اینچ صورت می گرفت که مشکلات عدیده ای را برای شهروندان و همچنین پرسنل شاغل در آرامستان ایجاد کرده بود ولی در حال حاضر با فشار بالا و ظرفیت 2 اینچ این مشکل برطرف شده است. پیش بینی می گردد خدمات اجرایی کامل تری جهت رفاه حال شهروندان در آرامستان بیرجند برنامه ریزی و انجام گردد.