ساعت :

23:05

تاریخ :

23 تیر 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

حضور شهردار در سازمان آرامستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان شهرداری بیرجندبا توجه به فرارسیدن ایام هفته عفاف و حجاب با حضور نمایندگان ناحیه مقاومت سپاه پاسداران بیرجند ، شهردار و مدیران شهرداری بیرجند از زنان کارمند در سازمان آرامستان شهرداری به دلیل رعایت شئونات اسلامی‌ و داشتن حجاب کامل در محیط اداری تقدیر به عمل آمد.