ساعت :

08:52

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

حفاری جهت انتقال برق از بلوار پیامبر اعظم (ص)جهت روشنایی بلوک 8و9