ساعت :

22:45

تاریخ :

23 تیر 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید شهردار از سازمان آرامستان

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان شهرداری بیرجند،عباس سروری عضو شورای اسلامی شهر و نماینده ی سازمان در شورا ودکتر بهترین شهردار بیرجند،  ضمن بازدید و حضور درآرامستان بیرجند و نثار فاتحه برای شهدا و اموات ،  با تعدادی از شهروندان  گرامی  دیدار و گفتگو کرده و برخی از موارد و مشکلات مطروحه در این حوزه و خواسته های مردم  را شنیده و مورد بررسی قرار دادند.