ساعت :

09:29

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

پیشرفت کشور برای دشمن تحمل ناپذیر است.

تضعیف نیروهای مسلح ، تضعیف امنیت کشور است و کسی که به پاسگاه و پایگاههای بسیج حمله می کند یا در سخنان خود به ارتش و سپاه طعنه می زند ، به امنیت کشور حمله می کند .