ساعت :

23:30

تاریخ :

14 آذر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

پیشرفت کشور برای دشمن تحمل ناپذیر است.

تضعیف نیروهای مسلح ، تضعیف امنیت کشور است و کسی که به پاسگاه و پایگاههای بسیج حمله می کند یا در سخنان خود به ارتش و سپاه طعنه می زند ، به امنیت کشور حمله می کند .