ساعت :

00:16

تاریخ :

15 آذر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

نشست مشترک سازمان آرامستان و بنیاد شهید…

نشست مشترک سازمان آرامستان و بنیاد شهید و امور ایثار گران وسازمان تبلیغات اسلامی و معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی بررسی راهکارها و نحوه همکاری مشترک در برگزاری مراسم فرهنگی روزهای پنج شنبه در آرامستان بیرجند.