ساعت :

21:26

تاریخ :

23 تیر 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

معارفه شرکت جدید خدماتی در سازمان آرامستان

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان شهرداری بیرجند

نشستی با حضور ریاست محترم سازمان و حراست و امور اداری سازمان و کارکنان شرکتی و مدیر عامل شرکت روشنگران خدمت فردادر محل دفتر ریاست برگزار شد .

در این جلسه مهندس کدخدا ضمن خوش آمد گویی و معرفی شرکت جدید جهت امور خدماتی و … در سطح آرامستان بیان مسائلی پیرامون وضعیت نیروهای شرکتی و مسائل و مشکلات و انتظارات از شرکت پرداختند .

مدیر عامل شرکت روشنگران ضمن تشکر از ریاست و همکاران سازمان و نیروهای شرکتی معرفی خود وشرکت وبیان برخی از مسائل مربوطه به وضعیت مورد انتظار پرداختند.

جلسه به مدت یک ساعت در ساعت 13با ختم صلوات پایان یافت.