ساعت :

09:43

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

آبرسانی هوایی به سطح آرامستان قدیم

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان شهرداری بیرجندبا توجه به هم ریخته گی قبور قدیمی جهت لوله کشی زمینی به سطح آرامستان قدیم بیرجند،و جهت دسترسی شهروندان به آب شرب ناچارا لوله کشی هوایی به متراژ280متردر سطح آرامستان انجام شد.