ساعت :

22:25

تاریخ :

23 تیر 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

ایجاد رمپ ونرده کشی در ضلغ شرق بلوک 5

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری بیرجند ،

با توجه به پستی و بلندی قبرستان قدیم بیرجند و نیاز به ورودی مخصوص تردد جانبازان و معلولین عزیز وافراد مسن در ضلع شرق بلوک 5سازمان مقابل محله کاظمیه جهت راحت تردد نمودن این افراد بر مزار عزیزانشان ، اداره اجرایی سازمان اقدام به ساخت رمپ ها و ورودی هایی جهت ورودبه آرامستان اجرا کرد .