ساعت :

08:22

تاریخ :

10 اسفند 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

مراسم تحویل سال در گلزار شهدای دو

در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و در آستانه سال جدید و گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا ویژه برنامه تحویل سال نو در مورخ 1401/12/29 از ساعت 22در گلزارشهدای(قطعه دو) توسط سازمان مدیریت آرامستانهای بیرجندواداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران وخادمین شهدابر گزار می شود.

قطعه دوگلزار شهدای بیرجند