ساعت :

19:48

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

فرا رسیدن ماه عشق و دوستی
ماه نیایش هستی
و ماه دل انگیز سرمستی
بر تمام اسلام آوران، دین راستی مبارک باد…