ساعت :

10:31

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

«فُزْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَة؛

امام علی (ع) پس از آنکه در سحر ۱۹ رمضان سال ۴۰ هجری قمری شمشیر زهرآلود ابن ملجم فرق مبارکش را شکافت، فرمود: فُزْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَه یعنی به پروردگار کعبه سوگند، رستگار شدم. ‏