ساعت :

09:10

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

عید سعید فطر مبارکباد

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که آن آمد و صد حیف که آن رفت

پیشاپیش عید سعید فطر به همه مسلمین جهان مبارک باد.