ساعت :

08:21

تاریخ :

30 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

ولادت حضرت امام رضاعلیه السلام بر همه شیعیان حضرت گرامی باد

بر روی رضا شمس امامت صلوات

بر شافع ما روز قیامت صلوات

در شام ولادتش که شادند همه

بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات