ساعت :

10:39

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

17مرداد روز خبر نگار مبارکباد.

 به مناسبت سالروز شهادت «محمود صارمی» ۱۷ مرداد هر سال به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است.