ساعت :

22:47

تاریخ :

23 تیر 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

جانمایی وساخت سازه سقاخانه در بلوک 7

روابط عمومی آرامستان های شهرداری بیرجند از احداث دو سقاخانه در سطح آرامستان خبر داد.


محسن کدخدا رئیس سازمان آرامستان شهرداری بیرجند، با اعلام این خبر افزود: این مهم به منظور استفاده زائران اهل قبور و مراجعان اجرایی شده است.

این مسئول احداث دو سقاخانه در بلوک7و بلوک 8سازمان را از دیگر اقدامات سازمان آرامستان ها در خصوص تسهیل در رفاه حال شهروندان ذکر و عنوان کرد: اقدامات اجرایی به روز است و ساماندهی قبور، نصب چراغ برق و احداث آبخوری ها از جمله مهم ترین وظایف سازمان به شمار می رود.