ساعت :

10:38

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

هفته وحدت گرامی باد

میلاد پیامبر ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع) مبارکباد.