ساعت :

10:32

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

دهه فجر مبارک

برخیز که فجر انقلاب است امروز بیگانه صفت، خانه خراب است امروز هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد از لطف خدا نقش بر آب است امروز