ساعت :

09:52

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

میلاد نور مبارک

دو ماه از دو افق در دو شب تجلّی کرد

یکی شهنشه دوران، یکی امیر سپاهش

دو گوهر از دو صدف از دو بحر گشت نمایان

یکی چراغ هدایت، یکی معین و گواهش

یکی حسین و یکی ناصر حسین، ابوالفضل

که جان خویش به کربلا بداد به راهش

ولادت امام حسین (ع) وحضرت ابوالفضل (ع)وامام زین العابدین (ع)خجسته باد